Gian hàng

Tại hội nghị, Ban tổ chức sẽ bố trí 1 số khu vưc để nhà tài trợ và các tỉnh giới thiệu về ấn phẩm cũng như sản phẩm của đơn vị mình đến với đại biểu tham dự!

Gian hàng
Gian hàng
Gian hàng
Gian hàng
Gian hàng
Gian hàng