Chương trình

 • 8:00 - 8:30

  Đón khách

 • 8:30 - 9:00

  - Phát biểu khai mạc/ Lãnh đạo VCCI
  - Phát biểu chào mừng/ Lãnh đạo TP. Cần Thơ;

 • 9:00 - 10:00

  - Tiềm năng phát triển đô thị của khu vực ĐBSCL: VCCI Cần Thơ
  - Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng tại Việt Nam và ĐBSCL: Cục đầu tư nước ngoài

 • 10:00 - 10:30

  - Giải lao

 • 10:30 - 11:15

  - Nhu cầu phát triển hạ tầng phục vụ cho du lịch: Công ty tư vấn quốc tế
  - Chính sách ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực du lịch – đô thị tại ĐBSCL đến năm 2025: Ban Chủ nhiệm CLB MekongPC

 • 12:00

  - Bế mạc phiên 1

 • 12:30 - 13:45

  - TIỆC TRƯA

 • SESSION 2: AFTERNOON
  14:00 - 17:00

  - KẾT NỐI ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI DOANH NGHIỆP (B2B), NHÀ ĐẦU TƯ VỚI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG (B2G)